Interwencje OTOZ ANIMALS Warszawa

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i realizujemy zadania statutowe OTOZ Animals. Na mocy przepisów Ustawy o Ochronie Zwierząt  mamy prawo do umundurowania i korzystania z samochodu patrolowego. Jako inspektorzy współpracujemy z policją, strażą miejską oraz z innymi służbami

Nasze biuro jest czynne w godzinach 9.00 – 16.00. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 723-300-200 lub mailowo interwencja@otoz-warszawa.pl. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość podjęcia interwencji poza wyznaczonymi godzinami pracy biura.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO z dn. 25 maja 2018r., każda osoba zgłaszająca ma zagwarantowaną anonimowość i jej dane nie są udzielane osobom postronnym.

Kliknij, aby przejść do aktualnej listy przeprowadzonych przez nas interwencji