OTOZ Animals w Warszawie

Warszawski inspektorat OTOZ Animals działa od ponad 5 lat. Do naszych głównych zadań należą oczywiście wyjazdy na interwencje, gdzie jest podejrzenie niehumanitarnego traktowania zwierząt. Prowadzimy również działania edukacyjne i zmieniające świadomość ludzi na temat traktowania zwierząt. Jest nas kilkanaście osób – działamy społecznie z potrzeby pomagania zwierzętom. Współpracujemy z Policją, Inspekcją Weterynaryjną oraz samorządami lokalnymi.

 


Prowadzimy interwencje na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości.


Współpracujemy z innymi organizacjami prozwierzęcymi.


Współpracujemy ze służbami ratunkowymi.


Kontrolujemy dobrostan zwierząt gospodarskich.


Protestujemy przeciwko niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt.