OTOZ Animals w Polsce

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals zostało założone 3 października 2001 roku i jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

OTOZ Animals uzyskało status organizacji pożytku publicznego – Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000069730. Dzięki temu wszyscy, którzy chcą podarować naszym podopiecznym 1,5% swojego podatku, mogą nas wspierać.

Członkami OTOZ Animals są osoby związane z ruchem ochrony zwierząt w ramach lokalnych organizacji, kierownicy i pracownicy schronisk, znający z praktyki potrzeby bezdomnych zwierząt oraz lekarze weterynarii.

OTOZ Animals utrzymuje kontakty międzynarodowe m.in. z World Society for Protectionof Animals, której jest członkiem. Współpracuje także z RSPCA i Compassion In World Farming. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals od 2002 roku jest członkiem Światowej Organizacji Ochrony Zwierząt WSPA z siedzibą w Londynie, skupiającej ponad 400 organizacji z 70 krajów świata.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. OTOZ Animals nie prowadzi działalności gospodarczej.

Więcej informacji o OTOZ Animals w Polsce można znaleźć na stronie www.otoz.pl.