Inspektor ds. ochrony zwierząt

Kim jest Inspektor ds. ochrony zwierząt?

Inspektor ds. ochrony zwierząt jest uprawnionym i przeszkolonym przedstawicielem organizacji pro-zwierzęcej, któremu to Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nadaje pewne uprawnienia, na równi ze służbami państwowymi z zakresu ochrony zwierząt.

Do zakresu działań Inspektora należą między innymi:

  • Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie o ochronie zwierząt.
  • Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami.
  • Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
  • Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.
  • Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.
  • Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
  • Propagowanie zasad humanitarnego traktowania zwierząt.
  • Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów.

Jak zostać Inspektorem ds. Ochrony Zwierząt?

Aby zostać Inspektorem, należy aktywnie działać i pomagać zwierzętom w ramach działań OTOZ Animals – są to między innymi wyjazdy na interwencje z doświadczonymi inspektorami, koordynowanie spraw administracyjno-sądowych itd. Najbardziej aktywne i odpowiedzialne osoby po około roku działań będą mogły przystąpić do kursu na Inspektora, który to kurs zakończy się egzaminem z wiedzy praktycznej i prawnej. Więcej informacji >>TUTAJ<<.