Czekamy na Ciebie!

Chcesz skutecznie pomagać zwierzętom, bronić ich praw i zmieniać świadomość społeczeństwa? Dołącz do nas – razem możemy więcej!

Wypełnij ankietę rekrutacyjną lub wyślij swoją aplikację na naszego maila – biuro@otoz-warszawa.pl. Skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie rekrutacyjno-informacyjne.


Najczęściej zadawane pytania:

  1. Kim jest Inspektor ds. ochrony zwierząt i jak nim zostać?
   Inspektor ds. Ochrony Zwierząt jest uprawnionym i przeszkolonym przedstawicielem organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania Towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza ustawy o ochronie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami. Zazwyczaj propozycję zostania inspektorem składa Towarzystwo osobom współpracującym z nim w charakterze wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wybrana osoba, jeżeli wyrazi taką chęć, przechodzi przeszkolenie dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. O przyjęciu do grona inspektorów decyduje pomyślne zaliczenie kończącego szkolenie testu oraz opinia egzaminatorów potwierdzona przez Radę Krajową Towarzystwa. Więcej informacji >>tutaj<<.


  2. Czym różni się Inspektor ds. ochrony zwierząt od “wolontariusza”?
   Inspektor ds. ochrony zwierząt od “wolontariusza” różni się jedynie uprawnieniami w działaniu podczas interwencji. W praktyce obydwoje są wolontariuszami, czyli nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za swoją pracę – naszym wynagrodzeniem jest satysfakcja z tego, że pomogliśmy zwierzętom.


  3. Czy aby z Wami działać, trzeba chcieć zostać Inspektorem ds. ochrony zwierząt?
   Nie. Tylko niektórzy z nas są Inspektorami. Można działać w ramach OTOZ Animals pomagając w różnych obszarach niezwiązanych bezpośrednio z interwencjami, a równie ważnymi dla zwierząt.


  4. Ile czasu należy sobie zarezerwować, aby z Wami działać?
   Nie ma ustalonych godzin, które trzeba “wyrobić”. Dużo ważniejsza jest odpowiedzialność za podjęte działania i zaangażowanie, nawet jeżeli masz czas tylko kilka godzin w tygodniu.


  5. W jakie działania można się włączyć oprócz wyjazdów na interwencje?
   – prowadzić zbiórki karmy i akcesoriów dla poszkodowanych zwierząt;
   – pozyskiwać sponsorów i prowadzić działania promocyjne;
   – prowadzić social media & internet marketing;
   – pozyskiwać fundusze unijne i inne dotacje dla organizacji pozarządowych;
   – prowadzić dokumentację fotograficzną naszych działań;