Warszawski Dom Technika NOT

Dzięki udostępnieniu sal wykładowych przez Warszawski Dom Technika NOT mogliśmy wielokrotnie przeprowadzać szkolenia podnoszące nasze kompetencje, byśmy jeszcze efektywniej mogli prowadzić nasze działania i pomagać zwierzętom.

Aktualności 13 marca 2016