UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Dzięki udostępnieniu sal wykładowych przez Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny (UFG) mogliśmy wielokrotnie przeprowadzać szkolenia podnoszące nasze kompetencje, byśmy jeszcze efektywniej mogli prowadzić nasze działania i pomagać zwierzętom.

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Każda z tych grup ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, gdy sprawca szkody nie został ustalony.

UFG zajmuje się także kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i karaniem nieubezpieczonych, którzy tego obowiązku nie wypełnili. Misją UFG jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach.

Aktualności 10 marca 2016