To już rok!

Minął rok, odkąd  warszawski Inspektorat OTOZ Animals rozpoczął swoją działalność! W sobotnie przedpołudnie, po zakończonym szkoleniu (wiedzy nigdy za dużo) przy filiżance kawy, ciachach i torcie snuliśmy plany na dalsze lata służby dla zwierzaków. Cieszyliśmy się, że przybywa sukcesywnie Inspektorów i Wolontariuszy chcących wspierać nas swoją wiedzą i wolnym czasem.

Aktualności 19 stycznia 2013