Stop dla uboju rytualnego!

W dniu 12 czerwca 2013 roku Warszawa była miejscem spotkania i głośnego upominania się o nie legalizowanie uboju rytualnego. W manifestacji wzięło udział ponad 1000 osób. Kolumna manifestujących wyruszyła od Ministerstwa Rolnictwa i dotarła pod gmach Sejmu.  Byliśmy bardzo głośni oj bardzo gdyż bardzo szybka wyszli na spotkanie z nami posłowie z różnych klubów parlamentarnych. Był poseł Andrzej Halicki, poseł Janusz Palikot i Robert Biedroń. Już pod Ministerstwem Rolnictwa do zebranych przemawiał poseł Marek Suski. Posłowie, którzy przyszli do nas zapowiedzieli, że będą głosować przeciwko legalizacji uboju rytualnego oraz że będą gorąco namawiać do tego samego swoje koleżanki i kolegów z ław poselskich.

Wstępując w szeregi OTOZ Animals wiedzieliśmy, że jest nas dużo, ale to spotkanie w tak słusznej sprawie przerosło nasze wyobrażenie. A przecież wiemy, że druga połowa inspektorów i wolontariuszy podczas manifestacji normalnie wykonywała swoje obowiązki w schroniskach oraz niosąc pomoc zwierzakom w potrzebie.

Dziękujemy uczestnikom manifestacji za czynny udział i za głośny sprzeciw wobec próby powrotu do barbarzyńskich metod uboju, posłom – pamiętajcie trzymamy Was za słowo, funkcjonariuszom Policji za bardzo dyskretny nadzór nad naszym przemarszem.

Akcje i incjatywy, Aktualności 13 czerwca 2013