Przypominajka!

Zapraszamy na jutrzejszą Varsoviadę, loterię fantową i spotkanie z Luną ?
Nasze stoisko będzie w Hali Gier, AWF, ul. Marymoncka 34, godz. 10.00-13.00.

https://www.facebook.com/events/1271919239639584/?ti=cl

Akcje i incjatywy, Aktualności 10 listopada 2018