Petycja STOP ŁAŃCUCHOM! Podpisz i zmień psi los

Pomóż nam zmienić smutną psią rzeczywistość! Tysiące psów w Polsce spędza całe życie na krótkich łańcuchach, co jest niezgodne z prawem!

PODPISZ PETYCJĘ: STOP ŁAŃCUCHOM – Znajdziesz ją tutaj!

Zamierzamy wprowadzić całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi w sposób stały.  Pokażmy posłom i przedstawicielom rządu, jak wielkim poparciem społecznym cieszy się ten projekt. Podpiszcie petycję! Zmieńmy pieski świat na lepsze!

Aby doprowadzić do powyższej zmiany musimy znowelizować przepisy zawarte w Ustawie o ochronie zwierząt, które na chwilę obecną umożliwiają trzymanie psów na ciężkich, krótkich, trzymetrowych łańcuchach (art. 9 ust. 2)*.

Ustawa nie przewiduje dopuszczalnej wagi łańcucha, co w przypadku szczeniaków lub po prostu małych psów, powoduje ból trwający całe życie. Ponadto przepisy zezwalają na spuszczanie psów z łańcucha zaledwie dwa razy na dobę i jest to absolutnie nieweryfikowalne, co w oczywisty sposób skutkuje nie przestrzeganiem tego zapisu i wyśmiewaniem Ustawy o ochronie zwierząt przez osoby niehumanitarnie przetrzymujące zwierzęta.

Czas to zmienić! W końcu ogólne przepisy Ustawy jasno wskazują, że humanitarne traktowanie zwierząt, to nic innego jak traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. Natomiast właściwe warunki bytowe to zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku. Kolejny zapis jaki należy przytoczyć to kwestia pielęgnacji – rozumie się przez to wszystkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, w szczególności uruchamiane przez człowieka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez człowieka.

Akcje i incjatywy, Aktualności, Prawa zwierząt 17 stycznia 2024