Edukacja

Ważnym elementem misji warszawskiego Inspektoratu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy o ochronie zwierząt. Prowadzimy zajęcia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych inspektorów. Podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ochrony zwierząt, dbania o ich dobrostan, jego kontrolę oraz popularyzowanie wiedzy na temat ochrony przyrody to cel uwrażliwienia młodych ludzi na los zwierząt. Prowadząc zajęcia w szkołach chcemy młodzież zmobilizować do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz poprawy bytu zwierząt. W ramach spotkań z młodzieżą omawiamy między innymi:

  • prawa zwierząt,
  • zasady pielęgnacji i prawidłowego żywienia,
  • zachowania się w sytuacji kontaktu ze zwierzęciem agresywnym lub obcym.
Do zobaczenia podczas zajęć!
Chcesz zorganizować prelekcję? Napisz do nas! biuro@otoz-warszawa.pl

Aktualności, Edukacja 19 stycznia 2013